Contributie

Contributie 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van december 2019 zijn de contributies voor het verenigingsjaar 2020 vastgesteld en goedgekeurd door de leden. De contributie is als volgt:

 

Factuur Incasso Incasso (jan)* 
Senioren  203,00 195,50 195,50 (of 4 x 48,90)
Studenten** 126,00 118,50 118,50 (of 4 x 29,70)
Junioren 11 tm 17 jaar 110,00 102,50 102,50 (of 4 x 25,65)
Junioren tm 10 jaar*** 79,50 72,00 72,00 (of 4 x 18)
Niet spelende leden  44,00 36,00
Per 1 april Per 1 juli Per 1 sept
Senioren  155,00 105,00
Studenten** 89,00 60,00 30,00
Junioren 11 tm 17 jaar 77,00 52,00 26,00
Junioren tm 10 jaar*** 54,00 36,00 20,00

*    gespreid betalen: incasso eind januari, maart, juni en september
**  aantoonbaar dagonderwijs en geen eigen inkomen hebben
*** leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar

Indien je geen gebruik maakt van gespreide betaling zal de incasso eind januari worden uitgevoerd. 

Evenals vorig jaar willen wij je in de gelegenheid stellen om de contributie gespreid te betalen. Gespreide betaling is alleen mogelijk via automatische incasso en zal in 4 termijnen worden afgeschreven. Indien je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, stuur dan uiterlijk 31 december een mail naar penningmeester@vtdehoek.nl onder vermelding van je naam, KNLTBnummer (staat op je speelpas) en IBAN rekeningnummer. De incasso geldt voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door middel van het versturen van een mail naar penningmeester@vtdehoek.nl

Indien de contributie niet (volledig) geïncasseerd of betaald is, heeft het bestuur de mogelijkheid om de vordering uit handen te geven aan het incassoburo. De bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van het lid.

Een groot deel van de leden heeft inmiddels een automatische incasso afgegeven voor het innen van de contributie. Op dit moment zijn er echter ook nog leden die geen gebruik maken van de mogelijkheid voor een automatische incasso en kiezen voor een handmatige factuur. Aan deze leden de vraag om alsnog een incasso af te geven. Je bespaart hiermee direct +EUR 7,50 en je hebt de mogelijkheid om de incasso binnen 56 dagen te storneren. Mocht je toch via factuur willen betalen dan kun je de contributie overmaken op IBAN NL25 RABO 0155 5590 87 t.n.v. VT de Hoek.

Restitutie contributie

Volledige teruggave van contributies (na aftrek gemaakte kosten voor de KNLTB) tijdens het tennisseizoen

  • bij overlijden
  • bij blijvende invaliditeit ( met schriftelijke verklaring van arts of andere instantie)

Overige aanvragen voor restitutie 

  • bij zwaar letsel, blessure of (herstel) operaties, welke tennis voor lange tijd onmogelijk maakt, opgelopen of uitgevoerd voor 1 juni wordt een restitutie van 50% van de betaalde contributie verleend, na aftrek van de gemaakte kosten voor de KNLTB. 
    Hiervoor moet wel een schriftelijke verklaring van arts overlegd worden. 
  • bij licht letsel, opgelopen voor 1 juni waarbij wel herstel binnen het lopende seizoen wordt verwacht, wordt geen restitutie verleend 
  • bij letsels, blessures of operaties opgelopen of uitgevoerd na 1 juni wordt geen restitutie verleend.
  • zwangerschap wordt niet gezien als blessure. Er wordt dan ook geen resitutie verleend.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/