Nieuws

Mededeling bestuur
Datum: 02 Augustus 2020
Onderwerp: Pachter
Beste leden,

Op vrijdag 31 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen huidige pachter en twee bestuursleden. Hierbij heeft onze pachter, Peter van Ooijen, kenbaar gemaakt aan het einde van dit seizoen te willen stoppen. Hij heeft er goed over nagedacht, zelfs even getwijfeld, omdat hij weer voldoende activiteit in de vereniging ziet, maar blijft bij zijn keuze. Wij betreuren zijn beslissing maar respecteren uiteraard wel zijn keuze. Voor ons een goed moment om na te denken over de invulling voor de toekomst. Gaan we het clubhuis weer verpachten of gaan we een andere constructie verzinnen, we gaan jullie hier zeker van op de hoogte houden.
Op de ingelaste ALV van 17 augustus, save the date volgt nog, zullen we hier ook aandacht aan besteden.
Vanaf deze plek willen wij Peter en Anja, gezin en team, bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen Peter al het succes in de toekomst. Wat die toekomst zal zijn daar heeft Peter al over nagedacht en zal hij in een later stadium vast met u en ons delen.
Peter, nogmaals dankjewel, en we hebben met elkaar afgesproken dit jaar professioneel af te sluiten, er komen nog voldoende activiteiten waar we elkaar nodig hebben.

Namens het bestuur

Jeroen Kortsmit

Voorzitter