Organisatie & commissies

Bestuur:

Voorzitter: Jeroen Kortsmit
Penningmeester: Mike van Crugten
Secretaris: Hans verwaaijen

Technische commissie:

Voorzitter: 
Lid: Alec Zonneveld

Jeugdcommissie:

Voorzitter: Menno Verboom
Lid: Suzanne Steenhuis
Lid: Nicole Derksen
Lid: Elmer Vis

Sponsorcommissie:

Voorzitter: Edwin de Brabander
Lid: Remco Hill

Ace team:

Voorzitter: Op zoek
Lid: 

Onderhoudscommissie:

Voorzitter: Loe Bos
Lid: Jan Bonte
Lid: Dick van Ham
Lid: John vd Palm
Lid: Hans Baks
Lid: Bertus Denkers

Ledenadministratie:

Kimberley Woudsma
Sabrina Lansbergen

Lief en leedcommissie:

Lid: Jiska van Minnen
Lid: Ineke van Minnen

Open toernooicommissie:

Voorzitter: 
Lid: Arjo van Seventer
Lid: Cor Verburg
Lid: Jamie Verburg
Lid: Kirsten Oldenkamp

Park toernooicommissie:

Voorzitter: Patrick van Hetem
Lid: Alec Zonneveld
Lid: Nico Boers

Vertrouwenspersoon:

Lilian van Oosten

Ledenvergadering

Notulen, begrotingen en jaarrekeningen

Omdat de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen, begrotingen en jaarrekeningen alleen inzichtelijk zijn voor leden kan deze op aanvraag via de email worden verstrekt. Stuur hiervoor een email naar info@vtdehoek.nl

Lid van verdienste

Benoeming tot “erelid” of “lid van verdienste” bij VT de Hoek

Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste. De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit. De benoeming wordt in de ledenadministratie geadministreerd.

Algemeen

1. Alleen leden van VT de Hoek kunnen worden voorgedragen;

2. Zittende bestuursleden kunnen niet worden voorgedragen;

3. Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een buitengewone prestatie op sportgebied of bijzondere betekenis voor de vereniging.

4. Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal een omschrijving worden gegeven van de redenen hiervoor.

5. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie;

6. Leden van verdienste zijn niet vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie;

7. De leden van verdienste en ereleden zullen op een prominente plek op de website (en in het clubhuis) worden vermeld, inclusief vermelding van het jaartal.

Leden van verdienste

Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid VT de Hoek kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste.

Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van verdienste moet een lid van VT de Hoek aanwijsbaar veel inzet getoond te hebben binnen VT de Hoek om voor de vereniging belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen.

Ereleden

Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “leden van verdienste”, maar dan dient sprake te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) of  jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging.

Commissies

De Technische Commissie verzorgt de KNLTB competitie en onderhoudt de contacten met tennischool Burgersdijktennins.

De Vereniging Competitieleiders verzorgen een heel belangrijke functie binnen VT de Hoek. Deze zorgt voor het inschrijven van de teams, maar ook voor de verdeling van de banen en ballen tijdens de competitiedagen en het invullen van de standen achteraf.

De jeugdcommissie verzorgt de Tenniskids Worldtoer, jeugdcompetitie en evenementen voor de jeugd.

Deze enthousiastelingen organiseren naast de Tenniskids Jeugdcompetitie ook een aantal succesvolle jeugdactiviteiten, zoals een bezoek aan het World Tennis Tournament van ABN AMRO in Ahoy, tenniskamp en het het altijd druk bezochte ouder-kindtoernooi. Lijkt het je leuk om deze gezellige vrijwilligers te assisteren bij hun activiteiten neem dan contact op

Email: tenniskids@vtdehoek.nl

De Sponsorcommissie verzorgt het instromen van financiële middelen voor VT de Hoek.

Met deze fianciele middelen verzorgen wij bijvoorbeeld de jeugadactiviteiten zoals “Maak kennis met Tennis”, Jeugdkamp en het jaarlijkse uitje naar Het World Tennis Tournament in Ahoy. Wil je een doek sponsoren of op een andere wijze bijdragen aan onze mooie vereniging neem dan contact op met de Sponsorcommissie. Voor meer informatie over tarieven en sponsorpakketten verwijzen we je graag naar de Sponsorpagina.

Email: sponsors@vtdehoek.nl

De enthousiaste, gezellige dames en/of heren van het Ace team verzorgen jaarlijks vol overgave een aantal ééndags- en avondtoernooien.

Tijdens het Openingstoernooi in het laatste weekend van maart trappen we het seizoen af. Tijdens de Ladiesnight, waarbij het verboden is voor mannen, worden alleen damesdubbels gespeeld. Het Familie- en vriendentoernooi, waarbij familie en vrienden die nog geen lid zijn kennis kunnen maken met VT de Hoek, is al jaren een groot succes. Eind oktober, begin november sluiten de dames het seizoen af met het traditionele Balletje Bruintoernooi.

Email: aceteam@vtdehoek.nl

Iedere vrijdagochtend in zomer en winter zorgen de heren van de onderhoudscommissie, of zoals zij zichzelf noemen “het klusteam”, dat ons park er piekfijn uitziet.

Niet alleen zorgen zij voor het groen op het park, maar naast het nodige snoei- en schoffelwerk worden ook de banen onderhouden. En voor een schuur- of schilderklus draaien zij hun handen niet om. Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij deze gezellige club neem dan contact op: info@vtdehoek.nl

De dames van de Lief en Leedcommissie zorgen voor de attenties bij lief en leed onder de leden van VT de Hoek.

VT de Hoek is een gezellig vereniging, waarbij wij betrokkenheid aanmoedigen. Is er een kindje geboren, gaan er leden trouwen of verblijft een lid in het ziekenhuis, de dames van de Lief en Leed commissie verzorgen een kaartje, bloemetje of babypakket. Ben je op de hoogte van lief of leed van één van onze leden, meld het dan alsjeblieft aan één van de onderstaande dames. Zo kunnen wij iemand een hart onder de riem steken, beterschap wensen of feliciteren.

 

Wat is er nu leuker dan een berichtje van je vereniging?!

De Open Toernooicommissie verzorgt jaarlijks het altijd druk bezochte Hoekse Sport 2000 Open Toernooi.

Dit toernooi vindt altijd plaats in juli. Sinds een aantal jaren zijn is het Open Toernooi een actueel rankingtoernooi, wat inhoudt dat je op je actuele speelsterkte wordt ingedeeld. Tijdens het Open Toernooi zijn altijd mooie (geld)prijzen te winnen.

Hou voor de exacte data de agenda in de gaten!

 

Email: opentoernooi@vtdehoek.nl

De Park Toernooicommissie verzorg jaarlijks de clubkampioenschappen.

Tijdens het Parktoernooi, wat in het teken staat van gezelligheid, wordt toch altijd gestreden door de leden voor het kampioenschap. Jaarlijks vindt dit toernooi plaats in juli of augustus.

Hou dus goed de agenda in de gaten!

 

Email: parktoernooi@vtdehoek.nl

Vrijwilligersbeleid

Waarom is het voor een vereniging nuttig beleid te ontwikkelen voor aanname van nieuwe vrijwilligers? Eenvoudigweg omdat het verstandig is te weten wie je in huis haalt. Dit is zeker het geval wanneer de vrijwilliger aan de slag gaat met jeugdleden of mensen met een beperking.

Door de vereniging wordt er altijd gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Er veel te doen. Tegelijkertijd is het heel belangrijk om zorgvuldig te zijn. Want iemand die in de fout gaat, kan grote schade aanrichten. Allereerst bij een deelnemer, maar ook bij de organisatie. Plegers maken bewust misbruik van het vertrouwen bij vrijwilligers-organisaties. Er dient daarom  zorg gedragen te worden  voor een goede werving en selectie. Als je dat doordacht en kritisch doet, kun je een hoop problemen voorkomen. 

De procedure

  1. Opstellen van een functie profiel;
  2. Het voeren van een sollicitatie gesprek;
  3. De gedragsregels / omgangsregels van de vereniging alsmede de gedragscode worden besproken en indien er spraken is van aanstelling ondertekend.
  4. Een potentiele vrijwilliger wordt verzocht , indien van toepasing, een VOG aan te vragen

De vacature
Bij een eventuele vacature  wordt gemeld dat in sommige gevallen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het tekenen van een gedragscode verplicht zijn. Werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking wordt serieus genomen.

De kennismaking
Er wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. De taken ,  de beschikbaarheid, verwachtingen en andere praktische zaken worden besproken. De afspraken in de gedragscode  worden doorgenomen en  de kandidaat wordt gemeld dat er zonodig een VOG moet worden aangevraagd.

De evaluatie
Als de vrijwilliger wel bevalt is het tijd om de  afspraken door te nemen. Zorg dat hij of de vrijwilligersovereenkomst en gedragscode tekent. Vraag een VOG aan. Je kunt dit onderdeel maken van een welkomstpakket met informatie en misschien een welkomstcadeautje. De vrijwilliger krijgt het en zet zijn handtekening onder de VOG en gedragscode.

Aandacht
Voor veel vrijwilligers is het onderwerp nieuw. Praten over seksueel misbruik is meestal niet het eerste dat nieuwe vrijwilligers doen. Zorg er daarom voor dat het thema geregeld op de agenda staat. Bijvoorbeeld in de vorm van een thema-avond of een training. Praat regelmatig met vrijwilligers over wat ze meemaken.

Tennisvereniging VT De Hoek wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze (jeugd) leden te maken hebben, dit maakt onderdeel uit van ons beleid op VSK (Veilig Sportklimaat).

Het VOG-beleid wordt gestimuleerd vanuit o.a. Het Ministerie van VWS, NOC*NSF, de sportbond, Rotterdam Sportsupport en Gemeente Rotterdam.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

Aanvragen VOG
Een veilig sportklimaat wordt gestimuleerd vanuit het Ministerie van VWS, zodoende wordt de aanvraag volledig vergoed. Je hoeft geen kosten voor te schieten. Via de technisch- en wedstrijdcoördinatoren ontvangen wij elke seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres. Tennisvereniging VT  De Hoek nodigt dan de vrijwilliger uit om de VOG aan te vragen. Je ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf. Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Belangrijk: Na ontvangst van de VOG
Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar mailadres vereniging/commissie/contactpersoon. Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in je eigen bezit. Of na ontvangst de originele VOG inleveren bij contactpersoon vereniging. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze gegevens op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt!

Geldigheid VOG
Er is geen vastgestelde geldigheidstermijn voor een VOG. Bij Tennisvereniging VT  De Hoek  zullen wij onze vrijwilligers elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

Heb je al een VOG?
Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten die van toepassing zijn voor jouw functie, dan is deze voor Tennisvereniging VT  De Hoek  ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
Het is simpel: Tennisvereniging VT  De Hoek  zal hier strikt mee omgaan. Iedereen die vrijwilligerswerk doet of werkzaam is bij Tennisvereniging VT  De Hoek  heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij Tennisvereniging VT  De Hoek per direct. Als een VOG niet wordt afgegeven betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Jusitis geeft een VOG alleen niet af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd. Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur van Tennisvereniging VT  De Hoek

Gedragscode en aannamebeleid
Er is eveneens een  gedragscode opgesteld die samenhangt met de invoering van de VOG. In de gedragscode staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:
– de vrijwilliger kennis neemt van de gedragscode voor sportbegeleiders;
– de vrijwilliger zich conformeert aan de gedragscode door deze te ondertekenen.

Naast de gedragscode is er een aannamebeleid voor vrijwilligers opgesteld.

Meer weten?
Is het een en ander niet duidelijk en/of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: info@vtdehoek.nl

Binnen het aanname beleid jeugdtrainers/ begeleiders is ieder bestuurslid verantwoordelijk voor het bevorderen en instandhouden van het welzijn c.q. welbevinden van de jeugdleden. Het welzijn c.q. welbevinden van de jeugdleden kan soms door bepaalde factoren worden verstoord. Deze factoren kunnen te maken hebben met de activiteiten op de vereniging zelf, of soms met de thuissituatie. Vaak beïnvloeden deze factoren elkaar. Meestal probeert men zelf de eigen problemen op te lossen, maar als dat niet lukt dan kan een beroep worden gedaan op een persoon in wie de medewerker vertrouwen stelt.

Er kunnen allerlei vormen van ongewenst gedrag plaatsvinden op de sportvereniging. Denk hierbij aan seksuele intimidatie, pesten of bedreigingen. Ook is de sportvereniging naast school en kinderopvang een vindplaats voor (zorg-) signalen. Vrijwilligers zien en horen veel waar het gaat om het welzijn van kinderen/ jongeren. Maar wat moet je doen als je je als trainer of coach bijvoorbeeld zorgen maakt?

Rol vertrouwenscontactpersoon 

De vertouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft met betrekking tot het welzijn van spelers, ouders, of andere vrijwilligers of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters; ouders; trainers; toeschouwers, bestuurders etc.. Het is belangrijk dat bekend is wie deze persoon is en hoe, waar en wanneer hij.zij bereikbaar is.
Jeugdleden kunnen op de vereniging wellicht te maken krijgen met ongewenst c.q. ongeoorloofd gedrag. Te denken valt aan agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. In het document gedragscodes  wordt (kort) aandacht besteed aan ongeoorloofd gedrag.  Door het bestuur van VT de Hoek is afgesproken  over de wijze waarop VT de Hoek voor nu en  in de toekomst wil omgaan met klachten van jeugdleden.
Om tegelijkertijd opvang en hulp te bieden aan eventuele slachtoffers èn meer zicht te krijgen of ongewenst gedrag binnen de vereniging daadwerkelijk voorkomt is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Het bestuur  heeft de volgende personen bereid gevonden de functie van vertrouwen contactpersoon te vervullen:

 De taken van de interne vertrouwen contact personen zijn kortheidshalve:

·      Het aanhoren van hetgeen is voorgevallen;
·      Het omgaan met de daarbij optredende emoties;
·      Het slachtoffer wijzen op mogelijkheden om verdere aktie te ondernemen;
·      Het adviseren omtrent instanties waartoe het jeugdlid voor hulp kan wenden;
·      Het geven van signalen naar het bestuur van de vereniging van VT de Hoek;
·      Eventueel inschakelen van de autoriteiten.

De vertrouwencontactpersonen hebben een zwijgplicht inzake de ter kennis gekomen feiten die de privacy van de klager kunnen schaden.

De vertrouwenscontactpersonen rapporteren jaarlijks (in de maand januari) schriftelijk aan het bestuur van VT de Hoek uiteraard op basis van anonimiteit. Als uit deze rapportage zou blijken dat ongewenst gedrag binnen de vereniging daadwerkelijk voorkomt, dan neemt het bestuur  maatregelen. Mochten de vertrouwenscontactpersonen, op basis van ervaring, van mening zijn dat al op een eerder tijdstip aangepast beleid inzake ongewenst gedrag nodig is, dan dienen zij het bestuur daarvan op de hoogte te stellen.

Deze uitgangspunten dienen te worden gezien in het licht van het Veilig Sportklimaat (VSK)  en heeft als doel de jeugdleden te beschermen tegen ongewenst gedrag op de vereniging VT de Hoek.

Tennisvereniging VT de Hoek vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen begeleiders en jeugdleden.

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en jeugdleden binnen een sportsetting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen begeleiders en jeugdleden absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als Tennisvereniging VT de Hoek voor trainers/begeleiders die werken met jeugd een gedragscode opgesteld. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.